U zocht naar iets ?

Wettelijke voorschriften

VerdiTec staat in nauw contact met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met de Inspectie Leefomgeving en Transport (Dhr. Leendert Korvink). Het ILT heeft bepaald dat ADN-schepen, ADN-tankschepen en passagiersschepen langer dan 45 meter alleen door een klassenbureau gekeurd mogen worden. Alle andere binnenvaartschepen, zoals containerschepen, droge lading schepen, passagiersschepen korter dan 45 meter en tankschepen die ongevaarlijke goederen vervoeren mogen zelf de keus maken tussen één van de klassenbureaus of één van de particuliere bureaus voor keuring en/of de afhandeling van de aanvraag aanbeveling en de afgifte van een voorlopig Certificaat van Onderzoek.

 

Aanbevelingsprocedure

De Inspectie Leefomgeving en transport, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, stelt als regel dat niet-organieke onderdelen of apparatuur niet op binnenvaartschepen mogen worden geïnstalleerd. Daar mag de schipper / eigenaar alleen van afwijken met speciale toestemming van de ILT, vastgelegd in de zogenaamde aanbevelingsprocedure.

 

Dit traject wordt volledig door VerdiTec begeleid en verzorgd

De aanbevelingsprocedure blijft van kracht tot het moment dat de CCR commissie tevreden is over de functionaliteit van de apparatuur en besluit om de Europese lidstaten te adviseren de betreffende apparatuur in de wet op te nemen. 

 

Het VerdiTec systeem voldoet volledig aan de nieuwe regel- en wetgeving die van kracht is sinds eind 2016.