Proefstand en Praktijk

Techniek Verditec

 

Onderzoek op motorproefstanden en de praktijk resultaten van het VerdiTec systeem

VerdiTec heeft veel onderzoek gedaan om een betrouwbaar en efficiënt systeem te bouwen. Daartoe zijn in 2016/2017 meerdere motorproefstanden en praktijktests uitgevoerd.

N.a.v. de wens van zowel de (semi)overheid zoals ILT en EICB, als het bedrijfsleven bestaande uit schippers en dealers van scheepsmotoren, verzorgde VerdiTec de motorproefstanden op één van de modernste testlocaties in Nederland, alsmede eind 2016/begin 2017 een reeks praktijktests op koppelverband Verona (bouwjaar 2000) met 2x CAT3512BDITA (1118 KW). Dit zijn CCRO-motoren.

Met een vast vaartraject Europoort-Mainz sinds 2000 is dit koppelverband van Pavema Scheepvaartbedrijf een ideale referentie met veel historische vaardata. De diverse , onafhankelijk uitgevoerde emissiemetingen (door Pro Monitoring en KW3) tussen 2014 en begin 2017 stellen duidelijk de positieve effecten vast van het VerdiTec systeem. Resultaten liggen bij VerdiTec ter inzage.

Naar de ervaringen op de proefstand en in de praktijk werkt het principe ook op andere scheepsmotoren.

 

Schoner en Zuiniger varen ligt nu binnen ieders handbereik 

Ook voor u!