U zocht naar iets ?

Product

Het VerdiTec Systeem

 

Het VerdiTec systeem is ontwikkeld om schadelijke emissies en brandstofverbruik te reduceren voor industriële motoren en voortstuwingsmotoren in de binnenvaart. Bijkomende effecten zijn reductie van de onderhoudskosten en een langere levensduur van de motor. Afhankelijk van het vaarprofiel en het brandstofverbruik per jaar is er een Return On Investment van 2,5 tot 5 jaar.

Het VerdiTec systeem is een hightech ‘on demand’ oxyhydrogas generator. Door de specifiek ontwikkelde technieken produceert dit systeem onder de hoogst mogelijke beveiliging oxyhydrogas dat aan het brandstofmengsel van verbrandingsmotoren wordt toegevoegd voor het terugdringen van schadelijke emissies, zoals CO2, NOx en roet. Dit heeft als neveneffect een brandstofbesparing van 3 - 5%, afhankelijk van type motor en onderhoudsstaat van de motor.

 

Verditec systeem

De voordelen van het VerdiTec systeem

 • Geschikt voor veel bestaande verbrandingsmotoren.
 • Kan in ieder bestaande motor/schip combinatie op maat worden ingebouwd.
 • Emissie reductie van NOx - CxHy- Roet (PM) en CO2 (aangetoond op de motorproefstand).
 • In de praktijk aangetoonde brandstofreductie waardoor het systeem rendabel is.
 • Reductie van schadelijke emissies, aangetoond op een proefstand met metingen door onafhankelijk, geaccrediteerd luchtonderzoek bedrijf. (Resultaten liggen ter inzage bij VerdiTec).
 • Minder roet dus minder snel vervuilde motorolie.
 • Langere levensduur van de motor door een betere conditie.
 • Wettelijk toegestaan middels een Aanvraag Aanbeveling die door ons volledig wordt verzorgd via Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 • Te koppelen met alle toonaangevende merken SCR-apparatuur in de binnenvaart.
 • Minder ureumverbruik bij SCR.
 • Mogelijke kortingen op havengelden.
 • Installatie is in korte tijd eenvoudig door onze monteur uit te voeren.
 • Makkelijk te herplaatsen op een ander schip.
 • Roetfilters bij verschillende type motoren mogelijk niet nodig.
 • Helpt bij het verkrijgen van een eventuele Green Award.