U zocht naar iets ?

Over VerdiTec B.V.

 

VerdiTec B.V. is een nieuwe onderneming die zich richt op de Europese markt, met als doel het ontwikkelen van producten voor de binnenvaart, offshore, terminals en de zeescheepvaart die zowel nu als in de toekomst bij kunnen dragen tot het verminderen van schadelijke emissies en brandstofverbruik.

 

Onze missie

Het is onze doelstelling kennispartner te zijn en te worden van gelijkgestemde bedrijven en instellingen om samen met hen innovaties op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Wij verwachten met onze emissie reducerende systemen een echte bijdrage te kunnen leveren aan de reductie van de CO2-footprint.

 

Onze visie en strategie

VerdiTec B.V. wil haar marktpositie in Nederland uitbreiden en die tegelijkertijd uitbouwen naar omringende landen zoals België, Duitsland en Frankrijk. Wij willen dit niet alleen realiseren met betrouwbare en gedreven ‘groene’ bedrijven, maar ook met economisch interessante en ecologisch verantwoorde producten.

Het terugdringen van emissies is politiek gezien een steeds belangrijker thema. De milieu eisen en de emissieniveaus worden steeds verder aangescherpt. Het is bekend dat de toegestane niveaus voor NOx en Roet per 2019 voor de bestaande binnenvaartvloot sterk worden verlaagd. Met onze nieuwe watergassystemen en additieven kunnen wij daarom voor u van grote betekenis zijn.