U zocht naar iets ?

images/iacf001.jpg
 

Verlaging van brandstofkosten

Het systeem zal een schonere verbranding van de diesel realiseren waardoor er minder schadelijke emissies worden uitgestoten.
Meer lezen

Neem contact op

 Rivium Boulevard 301 / 2909 LK / Capelle aan de IJssel / Nederland  +31 88 501 09 00  info[at]verditec.nl

VerdiTec systeem

VerdiTec biedt brandstofbesparende- en emissie reducerende oplossingen voor onder meer binnenvaartschepen, waarmee schadelijke emissies worden teruggedrongen en de brandstofkosten voor motoren met ca. 3 tot 5% afnemen.

 

Reductie van schadelijke emissies van brandstofmotoren is noodzakelijk

Conventionele motoren die fossiele brandstoffen gebruiken produceren schadelijke emissies. De CO2 uitstoot draagt bij aan de toename van het broeikaseffect. Stikstofoxiden (NOx), roet (C) en fijnstof (PM) hebben een negatieve invloed op het milieu. Deze gedachte wordt mede gedragen door de Europese politiek die in haar wetgeving (Stage V per 2019/2020) uiterst strenge eisen stelt aan de uitstoot van die schadelijke emissies.

De echte gevolgen van de Stage V emissie eisen voor de binnenscheepvaart zullen tegen eind 2017 bekend zijn als de implementatie documenten door de wetgever zijn afgerond. Het zal dus de vraag zijn wanneer de motorenfabrikanten nieuwe Stage V motoren kunnen aanbieden en wat die motoren gaan kosten, want de ontwikkelings- en testkosten daarvan zijn hoog.

 

Voorlopig is revisie van bestaande motoren, met gebruik van retrofit technieken, een prima haalbare oplossing. Dit geeft een scheepseigenaar de kans om te voldoen aan de huidige CCRII norm

In het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zal ook de binnenvaart ondernemer afwegingen maken hoe men als bedrijf duurzame beslissingen neemt die bijdragen aan economische, ecologische en sociale factoren. Dit komt ook weer ten voordele van de CO2 prestatieladder van een bedrijf. Steeds meer ondernemers gebruiken die CO2 prestatieladder om met een hogere score in beeld blijven bij hun opdrachtgevers en overheidsinstanties.

De binnenvaart is zich steeds meer bewust van de milieuproblematiek en richt zich op ‘groener varen’, omdat transporteurs en verladers meer en meer het accent zullen gaan leggen op transport met ‘groene schepen’. Een bekende instantie is Green Award waarmee binnenvaartschepen kortingen kunnen krijgen op havengelden en zich kunnen onderscheiden bij verladers.

VerdiTec kan met haar oxyhydrogas systemen - als voorgeschakelde techniek - een essentiële bijdrage leveren aan dit gedachtegoed door schadelijke emissies te verminderen, alsmede een brandstofbesparing te realiseren.

Brandstofbesparing 5%
Minder ureum verbruik bij SCR 20%
Lekvrij 100%
Montage in uren 5
Tevredenheid 75%
Algemeen 85%
testen emissie scheepsmotor  

Missie


Wij verwachten met onze emissie reducerende systemen een echte bijdrage te kunnen leveren aan de reductie van de CO2-footprint.
Meer lezen
 
meten uitstoot binnenvaart  

Elektrolyse


Een watergasgenerator waarmee wij ons steentje bij willen dragen aan een groenere omgeving door het verlagen van de NOx en Roet emissies.
Meer lezen
 
luchtonderzoek  

Regelgeving


VerdiTec BV staat in nauw contact met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Meer lezen
 
controle emissie dieselmotor  

Techniek


De verbeterde verbranding zorgt niet alleen voor minder schadelijke uitstoot, maar ook voor een brandstofbesparing tussen 5% en 10%.
Meer lezen
 
 
 
 

De formule is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren.

Negatieve chemische reacties zijn uitgesloten De milieu eisen en de emissieniveaus worden steeds verder aangescherpt. Het is bekend dat de toegestane niveaus voor NOx en Roet per 2019 voor de bestaande binnenvaartvloot sterk worden verlaagd.
  •  Lagere brandstofkosten
  •  Vermindering van roet en CO2
  •  Minder slijtage van de motor
  •  Minder vervuiling van de smeerolie
  •  Optimaal functioneren van de motor
  •  Installatie binnen één dag
  •  Geen onomkeerbare aanpassingen
  •  Minder koolafzetting in de motor
  •  Langere standtijd van de smeerolie
  •  Systeem dicht bij de motor geplaatst


 

VerdiTec B.V.

 Rivium Boulevard 301 / 2909 LK Capelle aan de IJssel / Nederland  088-5010900  info[at]verditec.nl