U zocht naar iets ?

images/iacf001.jpg
 

Verlaging van brandstofkosten

Het systeem zal een schonere verbranding van de diesel realiseren waardoor er minder schadelijke emissies worden uitgestoten.
Meer lezen

Neem contact op

 Rivium Boulevard 301 / 2909 LK / Capelle aan de IJssel / Nederland  +31 88 501 09 00  info[at]verditec.nl

Brandstofbesparing 5%
Minder ureum verbruik bij SCR 20%
Lekvrij 100%
Montage in uren 5
Tevredenheid 75%
Algemeen 85%
testen emissie scheepsmotor  

Missie


Wij verwachten met onze emissie reducerende systemen een echte bijdrage te kunnen leveren aan de reductie van de CO2-footprint.
Meer lezen
 
meten uitstoot binnenvaart  

Elektrolyse


Een watergasgenerator waarmee wij ons steentje bij willen dragen aan een groenere omgeving door het verlagen van de NOx en Roet emissies.
Meer lezen
 
luchtonderzoek  

Regelgeving


VerdiTec BV staat in nauw contact met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Meer lezen
 
controle emissie dieselmotor  

Techniek


De verbeterde verbranding zorgt niet alleen voor minder schadelijke uitstoot, maar ook voor een brandstofbesparing tussen 5% en 10%.
Meer lezen
 
 
 
 

De formule is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren.

Negatieve chemische reacties zijn uitgesloten De milieu eisen en de emissieniveaus worden steeds verder aangescherpt. Het is bekend dat de toegestane niveaus voor NOx en Roet per 2019 voor de bestaande binnenvaartvloot sterk worden verlaagd.
  •  Lagere brandstofkosten
  •  Vermindering van roet en CO2
  •  Minder slijtage van de motor
  •  Minder vervuiling van de smeerolie
  •  Optimaal functioneren van de motor
  •  Installatie binnen één dag
  •  Geen onomkeerbare aanpassingen
  •  Minder koolafzetting in de motor
  •  Langere standtijd van de smeerolie
  •  Systeem dicht bij de motor geplaatst


 

VerdiTec B.V.

 Rivium Boulevard 301 / 2909 LK Capelle aan de IJssel / Nederland  088-5010900  info[at]verditec.nl